Sociale bijdrage

Wat is de sociale bijdrage?

De sociale bijdrage is de wettelijk verplichte bijdrage die je moet betalen om sociale rechten op te bouwen als zelfstandige. Om in orde te zijn met je sociale zekerheid moet je deze sociale bijdrage elk kwartaal betalen. 

Is de sociale bijdrage automatisch? 

De sociale bijdrage voor de zelfstandige is niet automatisch. Je bent als zelfstandig ondernemer zelf verantwoordelijk voor de betaling van je sociale bijdragen aan het sociaal verzekeringsfonds. Het sociaal verzekeringsfonds waar je bent bij aangesloten zal dan op zijn beurt ervoor zorgen dat dit geld bij de overheid terecht komt. 

Hoe worden de sociale bijdragen van een zelfstandige berekend? 

De sociale bijdragen worden berekend op basis van het jaarinkomen van het vorige jaar. Voor starters is er een uitzondering. Zij kunnen namelijk geen berekening maken op basis van een voorgaand inkomen. 

Als starter heb je de keuze om een forfaitaire minimumbijdrage te betalen voor de eerste drie jaar, of een bijdrage op je geschatte inkomsten. 

De forfaitaire minimumbijdrage zal wel worden herzien na deze drie jaar. Je zult dan retroactief het correcte bedrag moeten betalen op de werkelijke inkomsten van deze periode. 

Kan ik vrijstelling krijgen voor deze sociale bijdrage?

Het is mogelijk om een vrijstelling te krijgen wanneer je niet in de mogelijkheid bent deze te betalen. In dat geval moet je een aanvraag doen om voor de bijdrage ofwel geheel ofwel gedeeltelijk een vrijstelling te krijgen. Het is mogelijk om voor meerdere kwartalen een vrijstelling te krijgen.

Er is wel een nadeel aan deze vrijstelling. De periodes waarin je op geen sociale bijdrage hebt betaald tellen niet mee voor de berekening van je pensioen. 

De vrijstelling is enkel mogelijk als u een zelfstandige bent in hoofdberoep. Een zelfstandige in bijberoep heeft nooit recht op deze vrijstelling. 

Wat krijgt een zelfstandige terug voor deze sociale bijdragen?


Net zoals een werknemer bouw je sociale rechten op als je bijdraagt aan de sociale zekerheid. De belangrijkste hebben we hier even op een rijtje gezet: 

Groeipakket – Het groeipakket is een eenmalige tegemoetkoming van de Vlaamse Overheid bij de geboorte van je kind. Dit is een vast bedrag. Je kunt ook extra zorgtoeslagen krijgen mocht je kind extra zorg nodig hebben. 

Pensioen – Je kunt van twee soorten pensioenen genieten. Ten eerste is er het rustpensioen. Hier heb je recht op wanneer je een volledige loopbaan als zelfstandige van tenminste 45 jaar achter de rug hebt. Ten tweede is er het overlevingspensioen. Dit wordt uitgekeerd aan de overlevende echtgenoot van een overleden zelfstandige. Dit wordt berekend op basis van de prestaties van de overleden zelfstandige en kan ten vroegste vanaf 46 jaar verkregen worden. 

Overbruggingsrecht – In het geval de onderneming failliet gaat, of ingeval van een onderbreking of stopzetting van de activiteit door economische moeilijkheden is er een overbruggingsrecht. Dit is een uitkering van maximaal 12 maanden. Tijdens deze periode behoudt de zelfstandige ook rechten op het vlak van het groeipakket en de ziekteverzekering. 

Mantelzorg – Een zelfstandige heeft ook recht om mantelzorg voor een naaste te doen. Je kunt maximum 6 maanden een volledige of gedeeltelijke uitkering krijgen wanneer je hiervoor je zelfstandige activiteit (gedeeltelijk) moet onderbreken.