databank

Wat is de Kruispuntbank van ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen – afgekort de KBO – is de officiële databank van de Belgische overheid waarin bepaalde gegevens van ondernemingen worden bijgehouden. De databank bevat alle basisgegevens en de bijhorende vestigingseenheden van geregistreerde bedrijven in België. De registratie in de KBO is een van de grondvoorwaarden om een economische activiteit op duurzame wijze uit te voeren in België. Je bedrijf, of jijzelf als je werkt als zelfstandige, moet terug te vinden zijn in deze databank op basis van je unieke ondernemingsnummer. 

Vaak gestelde vragen over de KBO

Welke gegevens kan ik terugvinden in de KBO?

In principe kun je alle publiek beschikbare gegevens terugvinden van bedrijven in de Kruispuntbank van ondernemingen. Om deze te vinden moet je het KBO nummer (ondernemingsnummer) van de onderneming ingeven. De belangrijkste informatie die je kunt vinden is de volgende:

  • Het ondernemingsnummer
  • De vestegingseenheidsnummers
  • De status van de entiteit
  • De rechtsvorm
  • De rechtstoestand
  • Financiële informatie
  • Gegevens over de oprichters, mandatarissen en lasthebbers
  • Etc.

Wie moet zich inschrijven in de Kruispuntbank van ondernemingen? 

De twee voornaamste entiteiten die zich moeten registreren in de KBO zijn rechtspersonen en natuurlijke personen die een beroepsactiviteit op een zelfstandige wijze uitoefenen. 

Wat is een KBO nummer, ondernemingsnummer en BTW nummer?

De correcte benaming voor het KBO nummer is het ondernemingsnummer. De termen slaan op exact hetzelfde. De enige wettelijk juiste benaming is het ondernemingsnummer. Dit begint met een 0 of een 1 en wordt dan gevolgd door 9 cijfers. Elke Belgische onderneming heeft een uniek combinatie van cijfers. 

Het BTW nummer is exact hetzelfde nummer met als verschil dat voor de cijfers BE staat. Dit is de landcode om aan te duiden dat dit om een Belgische onderneming gaat. Hierdoor heeft elke onderneming in Europa een eigen BTW nummer. 

Hoe krijg je een kbo nummer of ondernemingsnummer? 

Als zelfstandige in een eenmanszaak doe je een aanvraag bij het ondernemingsloket. Hiervoor heb je een identiteitskaart, bankrekeningnummer en eventueel vergunningen nodig. De kostprijs hiervan is wettelijk bepaald en is op dit moment 90,5 euro. 

Start je een vennootschap dan moet je je tot de griffie van de ondernemingsrechtbank waar je je oprichtingsakte hebt neergelegd richten. Deze zullen voor jou het ondernemingsnummer en de inschrijving in de KBO regelen. Hierna moet je langs naar het ondernemingsloket om verder de nodige gegevens in de KBO aan te vullen. De uitzondering op de regel is de maatschap. Hier gelden dezelfde regels als voor de eenmanszaak qua registratie in de KBO. 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in de KBO? 

Hiervoor moet je aankloppen bij een gerechtigde instantie die wettelijk bevoegd is om gegevens in de Kruispuntbank voor ondernemingen aan te passen. Dit zijn bijvoorbeeld de  griffies en ondernemingsloketten (zoals Liantis). Hier hangen meestal kosten aan vast. Deze zijn vaak dezelfde hoogte als de inschrijvingskosten. Je kunt dus niet rechtstreeks de KBO contacteren om gegevens te wijzigen. 

Wanneer moet ik mij ten laatste inschrijven in de KBO? 

Op de eerste dag dat je start moeten al je activiteiten die je uitvoert geregistreerd zijn in de KBO. Wil je extra activiteiten uitvoeren, dan moet je die eerst registreren. Wanneer niet alle activiteiten geregistreerd zijn, dan is het mogelijk dat je daarvoor beboet wordt.