company

Wat was de BVBA?

De BVBA bestaat niet meer sinds 1 mei 2019. De BVBA werd de BV. Toch is het nuttig om even te kijken wat de BVBA was, en waar de verschillen liggen met de huidige BV. De BVBA is de afkorting voor besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

Je kon de BVBA alleen of met minimum twee andere personen oprichten. Als je op je eentje een BVBA oprichtte dan sprak men van de EBVBA, ofwel de Eenpersoons-BVBA. 

De BVBA was een afzonderlijke rechtspersoon met een eigen rechtspersoon en een eigen vermogen. De overdracht van de aandelen was een heel stuk moeilijker dan nu het geval is bij de BV. Er waren zeer strenge regels qua verkoop, schenking en vererving. 

Hoe richtte je een BVBA op?

Om een BVBA op te richten had je een maatschappelijk kapitaal nodig. Het minimumkapitaal dat je nodig had was 18.550 euro. Wanneer je een E-BVBA oprichtte was het minimumkapitaal wat lager, dan was dit slechts 12.400 euro. 

Tegenwoordig is de kapitaalvereiste voor een BV (de opvolger van de BVBA) op te richten afgeschaft. In principe kun je tegenwoordig een BV oprichten voor nul euro. Je hebt dus geen minimum kapitaal. Je startkapitaal moet wel hoog genoeg zijn om de werking van de BV duurzaam uit te voeren. 

Voor de BVBA had je ook een oprichtingsakte nodig. Daarvoor moest je met je financieel plan langsgaan bij de notaris. 

Hoe wordt een BVBA een BV?

Nu is het onmogelijk een BVBA op te richten. Had je al voor de verandering van de wet dan zal je je BVBA moeten omvormen naar een BV. De uiterste deadline om je BVBA een BV te maken is 1 januari 2024. De wet stelt de bestuurder hoofdelijke aansprakelijk voor de schade aan de vennootschap en derden als je dit niet hebt gedaan tegen die datum. 

Om van je bestaande BVBA een BV te maken moet je een statutenwijziging doorvoeren die overeenstemt met de nieuwe wet. De dwingende bepalingen van de nieuwe wet zijn automatisch van toepassing op je BVBA. Je kunt er dus niet aan ontsnappen door te wachten met omvormen naar een BV. 

Wat zijn de twee belangrijkste veranderingen nu de BVBA een BV wordt? 

Kapitaal – Je hebt geen minimumkapitaal meer nodig in je BV. Wanneer het vermogen van de BVBA onder het minimum kapitaal kwam door bijvoorbeeld zware verliezen dan waren er allerlei juridische gevolgen. Dit is nu niet meer het geval. Nu heb je de verplichting om voldoende kapitaal te voorzien. Er wordt een controle gedaan bij de notaris op basis van een uitgewerkt financieel plan om te zien als het kapitaal waar je mee begint zal voldoen voor de activiteiten die je wil uitvoeren. 

Overdraagbare aandelen – De aandelen van de BV zijn een heel stuk makkelijker overdraagbaar dan deze van de BVBA. De wetgever heeft meerdere regels versoepeld zodat je sneller aandelen kunt verkopen opkopen van een BV. De waarde van de aandelen kan nu ook verschillen. In de BVBA had je de verplichting dat elk aandeel gelijk was. Nu kun je aandelen met meer dividenden en stemrecht uitgeven.