maatschap

Wat is een maatschap?

Wanneer meerdere zelfstandige personen samenwerken in een samenwerkingsverband dan worden deze maten genoemd. De maatschap is een makkelijk op te richten vennootschap met een vergaande contractuele vrijheid. 

Het is mogelijk dat een maatschap stil wordt overeengekomen. Dat is het geval wanneer zij bestuurd wordt door een of meerdere van de zaakvoerders (niet verplicht vennoten) die handelen in hun eigen naam. 

De maatschap heeft als doel rechtstreekse of onrechtstreekse vermogensvoordelen te creëren voor de ´maten´ in de vennootschap. 

Hoe richt je een maatschap op?

Om de maatschap op te richten moet je minimum met twee zijn. Samen met de andere vennoten (maten) ga je specifieke afspraken vastleggen in het maatschapscontract. Dit kan gewoon in een onderhandse overeenkomst gedaan worden. Daarnaast heb je een oprichtingsakte nodig. Deze kun je samen met een boekhouder of advocaat opstellen. In principe kan dit ook bij de notaris, maar dit is veel duurder in de meeste gevallen. De maatschap moet worden ingeschreven in de KBO om een ondernemingsnummer te bekomen. 

Om een maatschap te blijven is het van belang dat er altijd twee personen deel uitmaken van de vennootschap. In het geval dat er slechts een enkele maat overblijft wordt de maatschap stopgezet. 

Wat zijn de voordelen van een maatschap?

Geen minimumkapitaal – Er is geen minimumkapitaal nodig om de maatschap op te richten. Je moet wel ´iets´ inbrengen. Dat is echter zeer ruim en kan naast geld ook arbeid, goederen of loutere goodwill zijn. 

Flexibel – Het is heel makkelijk om de voorwaarden tussen de maten van de maatschap aan te passen. Dit kan onderling in de onderhandse akte zonder problemen. Een akkoord van de maten is het enige dat vereist is. Er zijn slechts een paar uitzonderingen op wat in het akkoord mag staan, zoals het verbod op een leeuwenbeding. 

Oprichting – De oprichting van een maatschap is bijzonder eenvoudig. Je hebt geen financieel plan nodig. Er zijn ook weinig of geen oprichtingskosten, want je hoeft geen bekendmaking van oprichting in het Belgisch Staatsblad te publiceren. 

Ontbinding – De ontbinding van de maatschap is heel eenvoudig. Dit kan van rechtswege als er minder dan twee vennoten zijn. Dit kan ook onderling gebeuren door een onderlinge overeenkomst van de maten. Daarom dat de maatschap heel vaak gebruikt wordt om een tijdelijk samenwerkingsverband aan te gaan tussen meerdere partijen. 

Wat zijn de nadelen van een maatschap?

Aansprakelijkheid – Het grootste nadeel aan het gebruiken van de maatschap als rechtsvorm voor je onderneming is dat je hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk bent. Onbeperkte aansprakelijkheid  wil zeggen dat je private vermogen voor de schulden van de maatschap kunt aangesproken worden. Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat je voor de volledige schulden van de maatschap kunt worden aangesproken, ook al zijn er meerdere maten. 

Dit wil zeggen dat de maatschap ook geen afgescheiden maatschappelijk vermogen heeft. 

Boekhouding – De maatschap moet verplicht een boekhouding bijhouden. Als de maatschap een omzet van minder dan 500 000 euro heeft dan kan zij kiezen om een enkelvoudige boekhouding door te voeren. Heeft zij een omzet die hoger ligt, dan is de maatschap verplicht een dubbele boekhouding te doen. De maatschap moet niet zelf een een vennootschapsbelasting aangifte doen. Het is wel onderhevig aan de btw-regelgeving, en de betaling daarvan moet op naam van de maatschap gebeuren.