besloten vennootschap

Wat is een besloten vennootschap?

De besloten vennootschap (BV) is de opvolger van wat vroeger de BVBA was. De BV heeft een rechtspersoonlijkheid. Men noemt de BV besloten omdat de overdracht van de aandelen niet vrij is. Je kunt de BV alleen oprichten. Je hebt geen vennoten nodig om een BV op te richten. 

De vennootschap heeft een afgescheiden vermogen van dat van de vennoten. Daarom spreekt men van beperkte aansprakelijkheid. Wanneer de vennootschap schulden heeft kunnen de schuldeisers in principe enkel het vermogen van de BV aanspreken. Het private vermogen van de vennoten blijft buiten schot. 

De BV is een van de populairste opties voor ondernemers qua rechtsvorm. Zeker wanneer zij grote risico´s nemen, biedt de BV een goede oplossing. 

Hoe start je een BV?

Je stelt alleen, of met je toekomstige vennoten de statuten en een (realistisch) financieel plan op. Hierin omschrijf je de werking en vooruitzichten van de vennootschap. Dit financieel plan is van belang, want als blijkt dat dit onrealistisch was kun je persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als oprichter bij een faillissement. 

Hierna moet je met dit financieel plan en de statuten naar de notaris, zo verkrijg je een authentieke akte. 

De statuten moeten worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank. Deze zullen ook in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden. 

De voordelen van een besloten vennootschap

Beperkte aansprakelijkheid – De belangrijkste reden waarom er voor een BV wordt gekozen is het afgeschermde vermogen van de vennoten. Wanneer substantiele risico´s worden genomen, zoals bij bouwondernemingen, is het vermogen van de vennoten niet aanspreekbaar door schuldeisers. 

Geen vennoten nodig – Je kunt de BV alleen oprichten. Je hebt geen andere natuurlijke of rechtspersoon nodig. Het is ook makkelijk om iemand toe te laten tot de BV of iemand zijn aandelen over te nemen als deze de besloten vennootschap wenst te verlaten. 

Geen startkapitaal – Er is in tegenstelling tot de BVBA geen minimumkapitaal nodig. Je kunt in principe al een BV oprichten met 1 euro. De wet stelt echter dat je voldoende kapitaal moet hebben om je activiteiten uit te kunnen voeren, anders kun je toch aansprakelijk gesteld worden voor de schulden. 

Vennootschapsbelasting – Net als andere vennootschappen is de BV onderworpen aan het vennootschapsbelastingtarief, ook als je deze alleen opricht. Daarom is het een goed idee om als je veel verdient als zelfstandige dit in de vorm van een BV te doen. De belastingen op vennootschappen liggen namelijk meestal een stuk lager dan deze op de personenbelasting. 

De Nadelen van een besloten vennootschap

Boekhouding en administratie – De wetgever staat wantrouwig tegen ondernemingen die een beperkte aansprakelijkheid bieden aan hun vennoten. Daarom is het verplicht voor de BV om een dubbele boekhouding te hebben. Daarnaast moet er ook een goed opgesteld en realistisch financieel plan gemaakt worden. Het is ook verplicht om jaarlijks een jaarrekening te publiceren. 
Oprichtingskosten – Hoewel je zonder kapitaal een BV kunt oprichten, is het allerminst gratis om dat te doen, en heb je ook oprichtingskosten. Je moet langs bij de notaris om een authentieke akte te bekomen. De kosten van een notaris lopen sterk uiteen, maar je kunt meestal rekenen op een kost van 1000 tot 1500 euro.