Wat is de Commanditaire Vennootschap?

De commanditaire vennootschap (afgekort de CommV. ) heeft altijd ten minste twee vennoten. Een of meerdere van deze vennoten zijn de commanditaire vennoten (de stille vennoot) en de andere vennoten zijn de gecommanditeerde vennoten (de beherende vennoten).

De stille vennoot is iemand die enkel kapitaal verschaft aan de CommV. Hij houdt zich niet bezig met het bestuur en beheer van de vennootschap. Hij blijft gebonden tot zijn inbreng, zolang hij ´stil´ blijft en zich dus niet bemoeit met het bestuur en beheer. Deze inbreng kan symbolisch zijn, en dus slechts een euro zijn. 

De beherende vennoot is degene die het dagelijkse beheer en bestuur van de vennootschap op zich neemt. In tegenstelling tot de commanditaire vennoot is de gecommanditeerde vennoot onbeperkt aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap. Hij is hoofdelijk aansprakelijk. Dit wil zeggen dat zelfs als er meerdere beherende vennoten zijn, een schuldeiser de mogelijkheid heeft een enkele vennoot voor de volledige schuld aan te spreken. 

Hoe richt je een Commanditaire Vennootschap op?

De oprichting van een CommV. kan goedkoop en eenvoudig. Een onderhandse akte volstaat. Je hebt geen notaris nodig en dus geen onderhandse akte. Je moet samen met je toekomstige medevennoten een onderhandse akte en statuten opstellen. Deze moeten worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank waar je gevestigd bent. Je kunt deze statuten ook bij een ondernemersloket neerleggen, maar dit is duurder. Dit kan ook digitaal, wat goedkoper is. Dat kan bij de e-griffie. 

Er moet bij de oprichting minstens een beherende vennoot zijn die de dagelijkse leiding van het bedrijf op zich neemt. Daarnaast moet er ook minstens een stille vennoot zijn die een inbreng doet. Alleen dan spreekt men van een CommV. 

Wat zijn de voordelen van een CommV.

Lage oprichtingskosten – Voor de oprichting van de commanditaire vennootschap is geen notaris vereist, waardoor je geen hoge kosten hoeft te maken. Je hoeft ook geen financieel plan op te stellen, wat de administratieve lasten verlaagt. 

Geen minimumkapitaal – Er is ook geen minimumkapitaal. De stille vennoot moet weliswaar iets inbrengen, maar dit kan een symbolisch bedrag zijn. Een commanditaire vennoot kan dus voor slechts een euro aansprakelijk worden gehouden. 

Eenvoudige boekhouding – De CommV. is makkelijk qua boekhouding. Je hebt niet zoals een BV of NV een dubbele boekhouding nodig. De enkelvoudige volstaat. Er is echter een uitzondering hierop. Heb je een omzet hoger dan 500 000 euro, dan moet je verplicht een dubbele boekhouding voeren. 

Beperkte aansprakelijkheid – Let op, deze beperkte aansprakelijkheid geldt enkel voor de stille vennoot. Het maakt de CommV. een betere vennootschapsvorm dan de pakweg de VOF om investeringen aan te trekken. 

Wat zijn de nadelen van een CommV.

Niet alleen oprichten – Voor deze rechtspersoon op te richten moet je minimaal met twee vennoten zijn. Er moet altijd een stille vennoot en een beherende vennoot zijn. 

Onbeperkte aansprakelijkheid – De beherende vennoot is aansprakelijk voor de schulden van de CommV. met zijn private vermogen. Hij is hoofdelijk aansprakelijk. De stille vennoot is dit in het beginsel niet. Wordt echter bewezen dat de stille vennoot daden van beheer heeft gesteld dan is deze ook onbeperkt aansprakelijk. 

Geen inspraak – De stille vennoot moet zich beperken tot het louter verschaffen van geld. Hij mag dus niet ingrijpen in het dagelijkse beheer van de vennootschap. Doet hij dit wel, dan kan deze gezien worden als een beherende vennoot.