nv

Wat betekent NV en wat is het?

De betekenis van NV is Naamloze Vennootschap. Dit is een rechtspersoon in het ondernemingsrecht met aandelen die vrij overdraagbaar zijn. Dit is de meest gebruikte vennootschapsvorm voor grote ondernemingen. De naamloze vennootschap is een kapitaalvennootschap. Een vennoot moet zich met een bepaald kapitaal aan de vennootschap binden. 

De Naamloze vennootschap dankt zijn naam aan het feit dat er geen register van de aandeelhouders moet worden opgesteld. Het is dus goed mogelijk dat je niet exact weet wie de aandelen van een NV in zijn bezit heeft en wie niet. 

Welke voordelen heeft een NV?

Aansprakelijkheid – In het beginsel kan het private vermogen van een aandeelhouder niet aangesproken worden door de schuldeisers van een NV. Als oprichter kun je in bepaalde gevallen wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Als de vennootschap binnen de drie jaar na oprichting failliet gaat en het financieel plan niet realistisch bleek voor de eerste twee jaar van het bestaan, is dit mogelijk. 

Vrije overdracht aandelen – In principe kan je de aandelen van een NV overdragen of verkopen zonder beperkingen. Het is wel mogelijk dat de statuten daar beperkingen aanstellen. Deze makkelijke overdracht heeft ook een keerzijde. Als er geen beperkingen zijn aan de overdracht is het makkelijk voor vennoten om uit de vennootschap te stappen of hun aandeel te verkopen aan anderen. Daardoor wordt deze vennootschapsvorm niet vaak gebruikt voor familiebedrijven

Beursnotering – Heb je plannen om naar de beurs te trekken? Dan is de Naamloze Vennootschap de rechtsvorm bij uitstek om dit te doen. Door het makkelijk overdraagbare karakter van de aandelen is Naamloze Vennootschap hier een betere optie voor dan de BV. 

Oprichting door één persoon – De oprichting van een NV kan sinds de hervorming van het vennootschapsrecht al gedaan worden door één persoon. Het is dus niet nodig om vennoten te zoeken om een samenwerkingsverband aan te gaan. 

Welke nadelen heeft een Naamloze Vennootschap? 

Startkapitaal – De Naamloze Vennootschap heeft de hoogste voorwaarden qua startkapitaal van alle vennootschapsvormen. Je hebt ten minste 61.500 euro nodig om een NV te mogen oprichten. De BV vereist slechts een startkapitaal dat voldoende is om de activiteiten uit te voeren. Dit kan nul euro zijn in theorie. 

Oprichting – De oprichting van de NV is verplicht via een notariële akte. Dit zorgt ervoor dat de oprichting makkelijk boven de 1000 euro kost. Voor de oprichting moet je ook meerdere documenten kunnen voorleggen aan de notaris. Een van de belangrijkste is een financieel plan. Dit moet een realistisch plan zijn, of je kunt als oprichter aansprakelijk gesteld worden bij failliet binnen twee jaar na oprichting van de vennootschap. 

Boekhouding – Net zoals bij de BV en een grote VZW heeft de NV de verplichting om een dubbele boekhouding te voeren. Er is geen enkele uitzondering hierop, je kunt dus geen vereenvoudigde boekhouding voeren. Een dubbele boekhouding wil zeggen dat elke boeking een tegenboeking kent. Voor elke transactie staat er een vordering. Dat zorgt voor extra complexiteiten. Daarom heb je voor een NV bijna altijd een boekhouder nodig, wat extra kosten met zich meebrengt.

Complexe besluitvorming – Het oprichten van een Naamloze Vennootschap met meerdere personen kan zorgen voor een trager en complexer bestuur van de vennootschap. Je moet bij (grote) beslissingen over het bestuur van de vennootschap rekening houden met een hoop extra bepalingen in de wet.