De afkorting VZW staat voor vereniging zonder winstoogmerk. Het is dus in de eerste plaats een vereniging, en verbindt een aantal mensen om een bepaald gemeenschappelijk doel te verwezenlijken.  Ten tweede heeft het geen winstoogmerk. Dit wil zeggen dat het niet het doel heeft om winst...

De betekenis van NV is Naamloze Vennootschap. Dit is een rechtspersoon in het ondernemingsrecht met aandelen die vrij overdraagbaar zijn. Dit is de meest gebruikte vennootschapsvorm voor grote ondernemingen. De naamloze vennootschap is een kapitaalvennootschap. Een vennoot moet zich met een bepaald kapitaal aan de...

Wanneer meerdere zelfstandige personen samenwerken in een samenwerkingsverband dan worden deze maten genoemd. De maatschap is een makkelijk op te richten vennootschap met een vergaande contractuele vrijheid.  Het is mogelijk dat een maatschap stil wordt overeengekomen. Dat is het geval wanneer zij bestuurd wordt door een...

Het nieuwe vennootschapsrecht heeft een grondige wijziging doorgevoerd qua de Coöperatieve vennootschap. Het centrale doel van de CV is nu om aan specifiek gemeenschappelijke behoeftes van de coöperanten (de aandeelhouders) te voldoen door haar economische of sociale activiteit. Het belangrijkste doel is dus niet om...

De commanditaire vennootschap (afgekort de CommV. ) heeft altijd ten minste twee vennoten. Een of meerdere van deze vennoten zijn de commanditaire vennoten (de stille vennoot) en de andere vennoten zijn de gecommanditeerde vennoten (de beherende vennoten). De stille vennoot is iemand die enkel kapitaal verschaft...

De BVBA bestaat niet meer sinds 1 mei 2019. De BVBA werd de BV. Toch is het nuttig om even te kijken wat de BVBA was, en waar de verschillen liggen met de huidige BV. De BVBA is de afkorting voor besloten vennootschap met beperkte...

De besloten vennootschap (BV) is de opvolger van wat vroeger de BVBA was. De BV heeft een rechtspersoonlijkheid. Men noemt de BV besloten omdat de overdracht van de aandelen niet vrij is. Je kunt de BV alleen oprichten. Je hebt geen vennoten nodig om een...