accountant

Wat is personenbelasting?

De personenbelasting is de belasting die wordt geheven op het inkomen van particulieren. De belasting wordt berekend op het wereldwijde jaarinkomen. Dit betekent dat bijvoorbeeld inkomsten verworven uit het verhuur van een huis in Canada en dividenden van aandelen van een Turks bedrijf worden meegeteld in deze berekening. 

De personenbelasting is niet van toepassing op bedrijven en verenigingen. Deze betalen een vennootschapsbelasting of een rechtspersonenbelasting. Ook voor niet-inwoners van België is er een andere soort belasting. Dit is de belasting van niet-inwoners. 

In concreto betaal je deze belasting op je netto-beroepsinkomen of netto-inkomen. Dit bereken je door je jaaromzet min de verschuldigde btw en beroepskosten te doen. 

Hoe en wanneer doe ik een aangifte van personenbelasting?

De personenbelasting kan op twee manieren worden ingediend. Dit kan digitaal gedaan worden via Tax-on-Web of via een papieren formulier. De deadline om een digitale belastingaangifte in te dienen kan jaar na jaar verschillen. Over het algemeen is de deadline voor de papieren aangifte twee weken vroeger. 

Voor ondernemers zijn deze deadlines niet anders. Let hier dus mee op als je als zelfstandige werkt. De deadline voor vennootschappen – die meestal anders is – is enkel van toepassing op rechtspersonen. 


Welke belasting is voordeliger als ondernemer: de personen- of de vennootschapsbelasting? 

In bijna elk geval is de vennootschapsbelasting een heel stuk fiscaal voordeliger. De personenbelasting als je een eenmanszaak hebt loopt al snel op tot meer dan de helft van je inkomen. De personenbelasting is een progressieve belasting. Dit wil zeggen dat je meer belasting moet betalen als je meer gaat verdienen. 

De vennootschapsbelasting is een vlak tarief. Dit is 25% of 20% afhankelijk als je van het gewone of van verlaagde tarief geniet. Deze lagere belasting komt met een keerzijde. In tegenstelling tot wat je netto overhoudt na de personenbelasting, komt dit netto-bedrag toe aan de onderneming. 

Hoe zit het met de personenbelasting voor bijberoepen? 

Wanneer je naast je vaste beroep een onderneming begint doe je dit in bijberoep. De inkomsten die je uit die activiteit haalt worden opgeteld bij het bruto inkomen van je loon. Daardoor zit iemand die een (succesvolle) activiteit in bijberoep uitoefent al snel in de derde of vierde belastingschijf. Daardoor betaal je makkelijk tot meer dan de helft van je inkomsten aan belastingen. 

Het is dus aangeraden om als je een tweede activiteit wilt beginnen dit te doen onder de vorm van een rechtspersoon. Zo kun je genieten van het veel voordeligere tarief van de vennootschapsbelasting. 

Kun je je personenbelasting verminderen?

Er zijn een aantal zaken die mogen worden afgetrokken van de personenbelasting. Zo kunnen forfaitaire kosten worden afgetrokken. Ook zijn er bepaalde giften aftrekbaar, de uitgaven voor kinderopvang en ook onderhoudsuitkeringen kunnen worden afgetrokken. 

De meest interessante aftrekbare kosten zijn de interesten van (hypothecaire) leningen. Als ondernemer kun je uiteraard ook aan pensioensparen doen. 

Ook de win-win lening is interessant. Daarmee kun je voordelig aan een kmo lenen. Dit geeft je een voordeel van 2.5% per jaar op het ontleende bedrag. Het voordeel daarvan is goed voor 1250 euro per jaar.