belasting

Wat is de vennootschapsbelasting?

Dit is de belasting die wordt gehoffen op vennootschappen in België. Deze is afhankelijk van de grootte van de onderneming zelf: ofwel wordt een tarief van 20% toegepast ofwel 25% vennootschapsbelasting op de winst.Er zijn een paar voorwaarden die moeten voldaan zijn om onder het vaak voordelige vennootschapsbelastingtarief te vallen. 

Een vennootschap, instelling of een vereniging moet ten eerste een rechtspersoonlijkheid hebben. Zij moet ook hun maatschappelijke zetel in België hebben. Tenslotte moeten zij als doel hebben winstgevende handelingen te stellen. Een VZW valt dus niet onder de vennootschapsbelasting, maar onder de rechtspersonenbelasting. 

Hoe en wanneer doe je een aangifte van vennootschapsbelasting?

De aangifte van de vennootschapsbelasting moet gebeuren via Biztax. Dit is een elektronische toepassing van de Belgische overheid. Het is mogelijk om een uitzondering te vragen op deze elektronische aangifte als je niet beschikt over de nodige informaticatoepassingen. 

Wanneer je ten laatste de vennootschapsbelasting moet indienen verschilt van jaar tot jaar. Dit is in functie van de balansdatum, hiervoor raadpleeg je best de officiële website van de FOD financiën van België. De algemene regel is dat u vanaf u de balansdatum heeft u een termijn heeft van maximum 7 maanden om uw aangifte in te dienen. 

Wat zijn de vennootschapsbelastingtarieven? 

Er zijn twee tarieven. Een Basistarief en een verlaagd tarief. Het basistarief van de vennootschapsbelasting is 25%. Het verlaagde tarief is 20%. Om van het verlaagde tarief te kunnen genieten mag je geen 1) grote vennootschap zijn, 2) dochtervennootschap, 3) beleggingsvennootschap, 4) financiële vennootschap en 5) kleine vennootschap zijn die geen minimale bedrijfs bezoldiging uitkeert zijn.  

Wanneer de kmo geen van bovenstaande vijf categorieën is dan kan het in principe van het verlaagde tarief genieten als aan twee voorwaarden worden voldaan. Ten eerste is de het bedrag waar dit tarief van 20% wordt op toegepast enkel voor de eerste schijf van 100 000 euro winst. Ten tweede moet de vennootschap jaarlijks een loon van minstens 45 000 euro bruto uitkeren aan een natuurlijke persoon die bedrijfsleider is van de onderneming. Wanneer hier niet aan voldaan wordt val je in de schijf van 25%.

Hoe betaal je minder vennootschapsbelastingen?

De vennootschapsbelastingen zijn belastingen op de winst van de vennootschap. De enige manier om minder belasting te betalen is om minder winst te maken. Dit doe je ofwel door hogere kosten te maken of een lagere omzet te draaien. De beste manier is uiteraard hogere kosten te maken. Deze kosten kunnen investeringen zijn voor de onderneming maar ook kledijkosten, maaltijdcheques, reclamekosten, relatiegeschenken en seminaries. 

Deze kosten kunnen alleen maar aftrekbaar zijn als deze 1) het verkrijgen of behouden van beroepsinkomsten tot doel hebben en ze een noodzakelijk oorzakelijk verband hebben op de uitvoering van de beroepsactiviteit. 

De gemaakte kosten moeten ook altijd verantwoord kunnen worden. Dit doe je door bewijsstukken te hebben. Dit zijn facturen en stukken van ontvangst.

Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat bepaalde kosten van de onderneming als voordelen alle aard kunnen worden beschouwd. Als je een bedrijfswagen koopt voor bijvoorbeeld bestellingen te leveren, maar deze ook voor private doeleinden gebruikt moet je in het beginsel daarvoor belastingen betalen.