inkomstenbelasting

Wat is de inkomstenbelasting?

De inkomstenbelasting in België is de algemene term voor de belasting op inkomen. Dit inkomen hoeft niet enkel in België vergaard te worden. Het slaat op het wereldinkomen. Het maakt dus niet uit wat de oorsprong van het inkomen vandaan komt. 

De term inkomstenbelasting slaat dus op zowel de personenbelasting voor de eenmanszaak en de vennootschapsbelasting voor de vennootschap. Onder de inkomstenbelasting vallen naast deze directe belasting ook de aanvullende belastingen zoals de gemeentebelasting, milieuheffing en de provinciebelasting hieronder. 

Een voordeel van alle aard valt ook onder de inkomstenbelasting. In concreto betekent dit dat wanneer je bijvoorbeeld een auto gebruikt die gekocht is door de onderneming voor private doeleinden je daarvoor belast wordt. 

Welke kosten kan ik aftrekken van mijn inkomstenbelasting in België?

Bij het uitoefenen van uw beroep of economische activiteit worden in de meeste gevallen kosten gemaakt. Deze beroepskosten mogen worden afgetrokken van het inkomen. Door het aftrekken van deze beroepskosten van het inkomen, daalt de belasting die kan worden gegeven op uw inkomen. Het is echter niet toegelaten alle soorten kosten af te trekken van de inkomsten. De kosten moeten immers altijd verband houden met de onderneming en deze kosten moeten worden bewezen met facturen of ontvangstbewijzen. 

Er zijn ook enkele kosten die niet kunnen worden afgetrokken van het inkomen. Deze zijn bijvoorbeeld de giften aan politieke partijen en belastingen. 

Ten slotte zijn er ook kosten die je slechts deels mag aftrekken van je inkomsten. Deze zijn de restaurantkosten, relatiegeschenken en allerlei kosten aan uw wagen. 

Voor investeringen is een andere regel. In het beginsel worden investeringen afgeschreven over meerdere jaren. De kosten van investeringen mag je afschrijven door ze in de tijd te spreiden. 

Welke vormen van inkomstenbelasting zijn er?

Personenbelasting – De personenbelasting is de belasting op het totale inkomen dat een inwoner van België heeft. Deze moet elk jaar worden ingevuld tegen het einde van het eerste semester van het jaar. Belangrijk om te weten is dat inwoners van België worden belast op het wereldinkomen. De oorsprong van de inkomsten zijn dus irrelevant. Zo wordt je voor de dividenden op Amerikaanse aandelen belast in België. 

Vennootschapsbelasting – De vennootschapsbelasting is een belasting op het totale inkomen van binnenlandse vennootschappen. Hieronder vallen zowel vennootschappen, verenigingen of instellingen. De belangrijkste voorwaarde is dat dat zij in België hun maatschappelijke zetel hebben. De tarieven die worden betaald zijn niet voor elke vennootschap hetzelfde. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen een basistarief en een verlaagd tarief. In het beginsel is het basistarief 25% van de winst en het verlaagde tarief 20%.

Belasting van niet-inwoners – Dit is de belasting op inkomsten die u in België heeft, maar u verblijft ofwel in het buitenland of u bent slechts in België voor een beperkte periode. 

Rechtspersonenbelasting – Dit is een speciale belasting voor rechtspersonen naar belgisch recht. De belangrijkste categorie van rechtspersonen die onderworpen is aan deze tax is de vereniging zonder winst. 

Wanneer je je aangifte voor de belastingen moet indienen hangt af van onder welke categorie van inkomstenbelasting je valt. In bepaalde gevallen is het mogelijk om een uitstel te vragen.