tax

Wat is btw?

Btw staat voor belasting over de toegevoegde waarde. Het is een belasting die de eindverbruiker – meestal de consument – moet betalen op goederen en diensten. Deze wordt elke stap van het productie- en dienstverleningsproces geïnd. 

Als zelfstandige en als onderneming ben je in bijna alle gevallen btw-plichtig. Ook wanneer je een activiteit in bijberoep uitoefent moet btw aangerekend worden op facturen. Dit wil zeggen dat jij of je bedrijf de verplichting hebben om btw aan te rekenen aan klanten voor producten en diensten. Dit bedrag moet afgegeven worden aan de overheid, het is dus geen inkomst. 

Daarnaast mag je de btw die je zelf moet betalen aan bijvoorbeeld je leverancier aftrekken van de btw die u van de klanten ontvangt. Dit is de btw-aftrek. De rekensom van enerzijds het ontvangen van btw en het betalen van btw moet je doorgeven in de periodieke btw-aangifte. Het verschil tussen deze twee sommen is de btw die aan de overheid moet worden betaald. 

Hoe bereken je btw?

De berekeningsformule van de btw is relatief simpel. Je neemt het bedrag inclusief de btw, deelt dit door (100+het btw percentage) en dan wordt de uitkomst daarvan vermenigvuldigd met het btw percentage. 

Ter illustratie, een nieuwe laptop verkoop je voor 695,99 euro. Om te weten wat het btw percentage is gebruik je dus de volgende formule = Aankoopbedrag/(100+btw percentage) * btw percentage. In dit geval is de formule dus 695,99/121 *21. Het btw percentage is 21% want dat is het percentage dat een laptop belast wordt. De uitkomst is dan 120.79 euro. Dit is hoeveel btw er werd betaald voor de laptop. 

Indien je een zelfstandige bent bereken je hoeveel btw je hebt betaald aan de leverancier met de levering van de laptop. In het geval je 30 euro btw hebt betaald, trek je dit af van het btw bedrag dat je hebt ontvangen van de koper van de laptop. Je hebt dus 90.79 euro btw netto ontvangen. Dit is het bedrag dat je moet betalen aan de overheid om aan je btw-plicht te voldoen. 

Hoe doe ik een btw aangifte? 

In België doe je je btw aangifte door middel van intervat. Dit is een elektronische toepassing van de federale overheid. Je moet deze btw ten laatste betalen op de 20ste van de maand die volgt op de maand of kwartaal waarin je de btw hebt geïnd. Wanneer je geen elektronische middelen hebt om je btw te betalen kun je een uitzondering vragen. Dit moet schriftelijk gemotiveerd worden bij een bevoegd kantoor. 

Kun je een vrijstelling van btw krijgen? 

Dit is in bepaalde gevallen mogelijk. Sommige (vrije) beroepen met een sociaal karakter hebben geen btw-plicht. Enkele voorbeelden hiervan zijn artsen, ziekenoppassers en instellingen voor bejaardenzorg. 

Een kleine onderneming die een omzet heeft van minder dan 25.000 euro is in principe btw-plichtig. maar deze kunnen wel een vrijstelling vragen voor hun aangiftes. Deze ondernemingen hoeven dan geen btw aan te rekenen en moeten bijgevolg dus ook geen btw-aangifte indienen. Er is wel een nadeel voor de onderneming. In het geval dat je een vrijstelling van aangifte hebt, heb je geen recht op een btw-aftrek.